اثرنشان: درآمدی بر رویکرد نشانه شناختی به مفهوم سند و مطالعات اسنادی جنگ/ دفاع مقدس

۱۴۰,۰۰۰ ریال

پرداختن به ایده هایی نو پیرامون تاریخ نگاری دفاع مقدس با رویکردی تازه در شناسایی اسناد و مدارک این پدیده در ایران امری است که نویسنده کتاب قصد دارد در این کتاب پژوهشی به اختصار به آن بپردازد.
کتاب حاضر، پردازش اندیشه ای نو پیرامون تاریخ نگاری دفاع هشت ساله مردم ایران و یا رویکردی تازه در شناسایی اسناد و مدارک این پدیده است.

مقدار:

دسته: برچسب:

توضیحات

پرداختن به ایده هایی نو پیرامون تاریخ نگاری دفاع مقدس با رویکردی تازه در شناسایی اسناد و مدارک این پدیده در ایران امری است که نویسنده کتاب قصد دارد در این کتاب پژوهشی به اختصار به آن بپردازد.

کتاب حاضر، پردازش اندیشه ای نو پیرامون تاریخ نگاری دفاع هشت ساله مردم ایران و یا رویکردی تازه در شناسایی اسناد و مدارک این پدیده است.

علیرضا کمری به عنوان نویسنده این کتاب تلاش می کند تعریفی تازه از سند را با نگاه به دو نکته اساسی ارائه دهد. اول اینکه شیوه های غالب در پژوهش های تاریخی، بیشتر سیاسی و کمتر فرهنگی و اجتماعی بوده است و دوم آنکه مناسبات انسانی نهفته در جنگ به اندازه ای پر رنگ است که تتبعات مرسوم تاریخی، به ویژه با تعریفی که از سند می دهد، توان بازنمایی این گذشته را ندارد و اگر دارد، ناتمام است.

نویسنده برای تبیین نظریه خود، ترکیب «اثر نشان» را انتخاب کرده و خواسته است با کنار هم نهادن این دو واژه بر گسترده بودن چیستی سند در دفاع هشت ساله تأکید کند، اثر نماینده آثار موجود و ملموس؛ نشان نماینده نشانه های موجود اما نامحسوس.

نقش و جایگاه اسناد و مدارک و نشانه ها در نظام دانش و شناخت، باز حیات واقعه جنگ به واسطه حیات بخشی به اسناد و مدارک و نشانه های جنگ، ایجاد استقرار و استقلال در فعالیت های مراکز و نهادها از موارد مورد بحث در این کتاب هستند.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید

20 − یازده =