آسمان -۰۵(ستاری به روایت همسر شهید)

۳۵,۰۰۰ ریال

روبروی عکسش می‌ایستم انگار زمان هم با من می‌ایستد هیچ نمی‌فهمم گذر ساعت‌ها و ساعت ها را چشم‌هایم را روی هم می‌گذارم و می‌روم به گذشته‌ها آن جا که منصور فقط مال من بود.

زن و شوهر معمولی که نه همیشه دوست و همراز هم بودیم گریه‌ام اما فقط برای معصومی و مظلومی منصور است که هیچ‌وقت در دنیا هیچ چیز را برای خودش نخواست.

مقدار:

دسته: برچسب:

توضیحات

روبروی عکسش می‌ایستم انگار زمان هم با من می‌ایستد هیچ نمی‌فهمم گذر ساعت‌ها و ساعت ها را چشم‌هایم را روی هم می‌گذارم و می‌روم به گذشته‌ها آن جا که منصور فقط مال من بود.

زن و شوهر معمولی که نه همیشه دوست و همراز هم بودیم گریه‌ام اما فقط برای معصومی و مظلومی منصور است که هیچ‌وقت در دنیا هیچ چیز را برای خودش نخواست.