آسمان -۰۳(یاسینی به روایت همسر شهید)

۱۶,۵۰۰ ریال

جلد سوم از مجموعه‌ی آسمان خاطرات شهید علی‌رضا یاسینی را از زبان همسرش بازگو می‌کند؛ همسری که بعد از هشت سال جنگ طولانی و پردلهره دوباره در کنار هم دمش قرار گرفته و می‌خواستند تا آخر دنیا با هم زندگی کنند.

مقدار:

دسته: برچسب:

توضیحات

جلد سوم از مجموعه‌ی آسمان خاطرات شهید علی‌رضا یاسینی را از زبان همسرش بازگو می‌کند؛ همسری که بعد از هشت سال جنگ طولانی و پردلهره دوباره در کنار هم دمش قرار گرفته و می‌خواستند تا آخر دنیا با هم زندگی کنند.

کتاب، خاطراتی از رشادت‌های خلبان یاسینی را به تصویر کشیده و پایان همه‌ی فعالیت‌های و از جان گذشتگی‌های یک مرد را روایت می‌کند.