آسمان -۰۲(فکوری به روایت همسر شهید)

۷,۵۰۰ ریال

کتاب دوم از مجموعه‌ی آسمان اختصاص به خاطرات شهید جواد فکوری دارد که از زبان همسر ایشان بازگو شده است. راوی از خاطرات مشترکش با جواد فکوری در دوران قبل از انقلاب، خدمت در نیروی هوایی، وزارت دفاع، اوج‌گیری جنگ تحمیلی و… می‌گوید. از روز آخری که فکوری خداحافظی کرد و رفت که دو روزه برگردد و صدای آن خداحافظی تا ابد در ذهن همسرش ماندگار شد.

مقدار:

دسته: برچسب:

توضیحات

کتاب دوم از مجموعه‌ی آسمان اختصاص به خاطرات شهید جواد فکوری دارد که از زبان همسر ایشان بازگو شده است. راوی از خاطرات مشترکش با جواد فکوری در دوران قبل از انقلاب، خدمت در نیروی هوایی، وزارت دفاع، اوج‌گیری جنگ تحمیلی و… می‌گوید. از روز آخری که فکوری خداحافظی کرد و رفت که دو روزه برگردد و صدای آن خداحافظی تا ابد در ذهن همسرش ماندگار شد.